Hotline :  0272 37 35 939

Thành phần
Chỉ tiêu Đơn vị tính Hàm lượng Phương pháp thử
Đa lượng
Đạm tổng số (N)
%
30
TCVN 5815:2001
Công dụng

Bón cho các loại cây trồng, giúp cây trồng phát triển, tăng năng suất cây trồng

HDSD
Cà phê, ca cao, chè: 35-55kg/1000m2/lần Hồ tiêu: 200-300gr/nọc/lần Cây ăn trái: 1-2kg/cây/lần Cao su: 40-60kg/1000m2/năm Lúa, cây lương thực ngắn ngày: 25-35kg/1000m2 Rau, củ, quả và cây trồng khác: 20-30kg/1000m2/lần
Hình ảnh
Đạm Max one
Đạm Max one
Đạm Max one
Đạm Max one
Đạm Max one
Đạm Max one
Đạm Max one
Video

Bình luận

Kết nối với chúng tôi: