Hotline :  0272 37 35 939

Thành phần
Chỉ tiêu Đơn vị tính Hàm lượng Phương pháp thử
Đa lượng
Đạm tổng số (N)
%
46
TCVN 5815:2001
Vi lượng
Bo (B)
Đồng (Cu)
Kẽm (Zn)
ppm
ppm
ppm
6
6
8
AOAC 2007 (982.01)
TCVN 9296:2012
TCVN 9296:2013
Công dụng

- Giúp tiết kiệm đạm, bổ sung vi lượng cho cây trồng.

- Bón cho các loại cây trồng, giúp cây trồng phát triển.

- Tăng năng suất cây trồng.

HDSD

- Cà phê, ca cao, chè, mắc ca: 30 - 40 kg/1000m2/lần.

- Hồ tiêu: 100 - 150 gr/nọc/lần.

- Cây ăn trái: 0,5 - 1 kg/cây/lần.

- Cao su: 30 - 50 kg/1000m2/năm.

- Lúa, cây lương thực ngắn ngày: 5 - 10 kg/1000m2/lần.

- Rau, củ, quả: 5 - 12 kg/1000m2/lần.

- Cây trồng khác: 10 - 20 kg/1000m2/lần.

Hình ảnh
ĐẠM 46N
ĐẠM 46N
ĐẠM 46N
ĐẠM 46N
ĐẠM 46N
ĐẠM 46N
ĐẠM 46N
ĐẠM 46N
Video

Bình luận

Kết nối với chúng tôi: