Hotline :  0272 37 35 939

Sản phẩm

Thành phần
Chỉ tiêu Đơn vị tính Hàm lượng Phương pháp thử
Đa lượng Đa lượng Đa lượng
Đạm tổng số (N)
Lân (P2O5)
Kali (K2O)
%
%
%
18
8
18
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
Công dụng

Bón cho các loại cây trồng, giúp cây trồng phát triển, tăng năng suất cây trồng

HDSD

Cà phê, ca cao: 350-500kg/ha/lần bón.

Cây ăn trái: 1-2kg/cây/lần.

Cao su, cây công nghiệp dài ngày: 500-700kg/ha/năm.

Lúa, cây lương thực ngắn ngày: 250-350kg/ha.

Rau, củ, quả: 300-400kg/ha.

Cây trồng khác: 200-300kg/ha/lần bón.

Hình ảnh
NPK 18-8-18
NPK 18-8-18
NPK 18-8-18
NPK 18-8-18
NPK 18-8-18
NPK 18-8-18
NPK 18-8-18
Video

Bình luận

Kết nối với chúng tôi: