Hotline :  0272 37 35 939

Thành phần
Chỉ tiêu Đơn vị tính Hàm lượng Phương pháp thử
Đa lượng Đa lượng Đa lượng
Đạm tổng số (N)
Lân (P2O5)
Kali (K2O)
%
%
%
17.68
8.86
15.68
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
Trung lượng Trung lượng
Lưu huỳnh (S)
Silic Oxit (SiO2)
%
%
3.68
1
TCVN 9296:2001
TCVN 9296:2001
Vi lượng
Bo (B)
Đồng (Cu)
Kẽm (Zn)
Sắt (Fe)
Mangan (Mn)
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
80
50
70
6
30
AOAC 2007 (982.01)
TCVN 9296:2012
TCVN 9296:2013
TCVN 9296:2014
TCVN 9286:2015
Công dụng

Dưỡng trái, cho trái lớn đều và khỏe, trái lớn nhanh, hạn chế thối trái, khô trái, rụng trái non trong mùa mưa.
Chùm trái nhiều, to nhân, chắc hạt, nặng hạt, bóng hạt.
Phục hồi cây trồng sau thu hoạch, Kích thích rễ tơ ra nhiều.

HDSD

Cà phê, ca cao, mắc ca, chè: 350-500kg/ha.

Hồ tiêu, chanh dây: 0.2-0.4kg/nọc.

Cây ăn trái : 0.5-2kg/cây.

Cây trồng khác: 30-40kg/1000m2

Hình ảnh
NPK Chống rụng trái non
NPK Chống rụng trái non
NPK Chống rụng trái non
NPK Chống rụng trái non
NPK Chống rụng trái non
NPK Chống rụng trái non
NPK Chống rụng trái non
Video

Bình luận

Kết nối với chúng tôi: