Hotline :  0272 37 35 939

Thành phần
Chỉ tiêu Đơn vị tính Hàm lượng Phương pháp thử
Đa lượng Đa lượng Đa lượng
Đạm tổng số (N)
Lân (P2O5)
Kali (K2O)
%
%
%
16%
8%
16%
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
Trung lượng
Lưu huỳnh (S)
%
8%
TCVN 9296:2001
Vi lượng
Bo (B)
Đồng (Cu)
Kẽm (Zn)
ppm
ppm
ppm
6
6
8
AOAC 2007 (982.01)
TCVN 9296:2012
TCVN 9296:2013
Công dụng

Bón cho các loại cây trồng, giúp cây trồng phát triển, tăng năng suất cây trồng.

HDSD

Cà phê, ca cao, chè: 35-55 kg/1000m2/lần.
Cao su: 50-80 kg/1000m2/năm.
Hồ tiêu: 200-300 gr/nọc/lần.
Cây ăn trái: 1-2 kg/cây/lần.
Rau, củ, quả: 25-35 kg/1000m2/lần.
Cây trồng khác: 20-30 kg/1000m2/lần.

Hình ảnh
NPK AAA 16-8-16-MỚI
NPK AAA 16-8-16-MỚI
NPK AAA 16-8-16-MỚI
NPK AAA 16-8-16-MỚI
NPK AAA 16-8-16-MỚI
NPK AAA 16-8-16-MỚI
NPK AAA 16-8-16-MỚI
Video

Bình luận

Kết nối với chúng tôi: