Hotline :  0272 37 35 939

Thành phần
Chỉ tiêu Đơn vị tính Hàm lượng Phương pháp thử
Đa lượng Đa lượng Đa lượng
Đạm tổng số (N)
Lân (P2O5)
Kali (K2O)
%
%
%
20
5
6
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
Vi lượng
Bo (B)
Đồng (Cu)
Kẽm (Zn)
ppm
ppm
ppm
6
6
6
AOAC 2007 (982.01)
TCVN 9296:2012
TCVN 9296:2013
Công dụng

Bón cho các loại cây trồng, giúp cây trồng phát triển, tăng năng suất cây trồng.

HDSD

Cà phê, ca cao, chè: Bón cho cây nuôi trái: 35-55kg/1000m2/lần bón.

Cao su: 50-80kg/1000m2/năm.

Tiêu: 200-300gr/nọc/lần bón.

Lúa, cây lương thực ngắn ngày: 25-35kg/1000m2.

Cây ăn trái: 1-2kg/cây/lần Rau, Củ, quả.

Cây trồng khác: 20-30kg/1000m2/lần bón.

Hình ảnh
NPK 20-5-6+TE
NPK 20-5-6+TE
NPK 20-5-6+TE
NPK 20-5-6+TE
NPK 20-5-6+TE
NPK 20-5-6+TE
NPK 20-5-6+TE
Video

Bình luận

Kết nối với chúng tôi: