Hotline :  0272 37 35 939

Thành phần
Chỉ tiêu Đơn vị tính Hàm lượng Phương pháp thử
Đa lượng Đa lượng Đa lượng
Đạm tổng số (N)
Lân (P2O5)
Kali (K2O)
%
%
%
15
15
15
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
Trung lượng Trung lượng
Lưu huỳnh (S)
Silic Oxit (SiO2)
%
%
3
1
TCVN 9296:2001
TCVN 9296:2001
Vi lượng
Bo (B)
Đồng (Cu)
Kẽm (Zn)
Sắt (Fe)
Mangan (Mn)
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
16
16
18
6
18
AOAC 2007 (982.01)
TCVN 9296:2012
TCVN 9296:2013
TCVN 9296:2014
TCVN 9286:2015
Công dụng

Bón cho các loại cây trồng, giúp cây trồng phát triển, tăng năng suất cây trồng

HDSD

Cây lấy rau: 15-20kg/1000m2/lần bón.

Cây ăn trái: 0.5-2kg/1000m2/lần bón.

Cây lấy củ và quả: 20-30kg/100m2/lần bón.

Cà phê, cao su: 35-55kg/1000m2/lần bón.

Hồ tiêu: 150-200gr/nọc/lần bón.

Cây trồng khác: 25-50kg/1000m2/lần bón.

Hình ảnh
NPK 15-15-15+TE
NPK 15-15-15+TE
NPK 15-15-15+TE
NPK 15-15-15+TE
NPK 15-15-15+TE
NPK 15-15-15+TE
NPK 15-15-15+TE
Video

Bình luận

Kết nối với chúng tôi: