Hotline :  0272 37 35 939

Thành phần
Chỉ tiêu Đơn vị tính Hàm lượng Phương pháp thử
Đa lượng Đa lượng Đa lượng
Đạm tổng số (N)
Lân (P2O5)
Kali (K2O)
%
%
%
12
12
18
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
Trung lượng Trung lượng
Lưu huỳnh (S)
Silic Oxit (SiO2)
%
%
1.26
1
TCVN 9296:2001
TCVN 9296:2001
Vi lượng
Bo (B)
Đồng (Cu)
Kẽm (Zn)
Sắt (Fe)
Mangan (Mn)
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
30
20
30
8
20
AOAC 2007 (982.01)
TCVN 9296:2012
TCVN 9296:2013
TCVN 9296:2014
TCVN 9286:2015
Công dụng

Bón cho các loại cây trồng, giúp cây trồng phát triển, tăng năng suất cây trồng.

HDSD

Cây ăn trái: 0.5-2kg/cây.

Cây rau ăn lá: 20-25kg/1000m2.

Cây rau ăn củ: 25-30kg/1000m2.

Cây lấy quả: 20-30kg/1000m2.

Cà phê, ca cao, cao su: 40-50kg/1000m2.

Hồ tiêu, chanh dây: 150-250gr/nọc, cây.

Sầu riêng, thanh long: 1-2kg/cây.

Cây trồng khác: 25-30kg/1000m2.

 

Hình ảnh
NPK 12-12-18+TE
NPK 12-12-18+TE
NPK 12-12-18+TE
NPK 12-12-18+TE
NPK 12-12-18+TE
NPK 12-12-18+TE
NPK 12-12-18+TE
Video

Bình luận

Kết nối với chúng tôi: