Hotline :  0272 37 35 939

Thành phần
Chỉ tiêu Đơn vị tính Hàm lượng Phương pháp thử
Đa lượng Đa lượng Đa lượng
Đạm tổng số (N)
Lân (P2O5)
Kali (K2O)
%
%
%
17
7
21
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
Vi lượng
Bo (B)
Đồng (Cu)
Kẽm (Zn)
ppm
ppm
ppm
vết
vết
vết
AOAC 2007 (982.01)
TCVN 9296:2012
TCVN 9296:2013
Công dụng

Bón cho các loại cây trồng, giúp cây trồng phát triển, tăng năng suất cây trồng

HDSD

Cà phê, ca cao, chè: 35-55kg/1000m2/lần.

Hồ tiêu: 200-300gr/nọc/lần.

Cây ăn trái: 1-2kg/cây/lần.

Cao su: 50-80kg/1000m2/năm.

Lúa, cây lương thực ngắn ngày: 25-35kg/1000m2/vụ.

Rau, củ, quả và cây trồng khác: 20-30kg/1000m2/lần.

Hình ảnh
NPK 17-7-21+TE
NPK 17-7-21+TE
NPK 17-7-21+TE
NPK 17-7-21+TE
NPK 17-7-21+TE
NPK 17-7-21+TE
NPK 17-7-21+TE
Video

Bình luận

Kết nối với chúng tôi: