Hotline :  0272 37 35 939

Thành phần
Chỉ tiêu Đơn vị tính Hàm lượng Phương pháp thử
Đa lượng Đa lượng Đa lượng
Đạm tổng số (N)
Lân (P2O5)
Kali (K2O)
%
%
%
22
10
24
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
Vi lượng
Bo (B)
Đồng (Cu)
Kẽm (Zn)
ppm
ppm
ppm
6
6
8
AOAC 2007 (982.01)
TCVN 9296:2012
TCVN 9296:2013
Công dụng

Bón cho các loại cây trồng, giúp cây trồng phát triển, tăng năng suất cây trồng.

HDSD

Thanh long kiến thiết cơ bản: 350-450gr/trụ/lần.

Thanh long kinh doanh:

Thời kỳ nuôi búp: 300-400gr/trụ/lần.

Thời kỳ trước khi ra hoa: 350-500gr/trụ/lần.

Thời kỳ bón sau khi ra hoa nuôi trái: 400-700gr/trụ/lần.

Cây trồng khác: 30-50kg/1000m2/vụ.

Hình ảnh
NPK 22-10-24+TE
NPK 22-10-24+TE
NPK 22-10-24+TE
NPK 22-10-24+TE
NPK 22-10-24+TE
NPK 22-10-24+TE
NPK 22-10-24+TE
Video

Bình luận

Kết nối với chúng tôi: