Hotline :  0272 37 35 939

Sản phẩm

Thành phần
Chỉ tiêu Đơn vị tính Hàm lượng Phương pháp thử
Đa lượng Đa lượng Đa lượng
Đạm tổng số (N)
Lân (P2O5)
Kali (K2O)
%
%
%
18
6
5
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
Vi lượng
Bo (B)
Đồng (Cu)
Kẽm (Zn)
Sắt (Fe)
Mangan (Mn)
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
15
17
18
8
16
AOAC 2007 (982.01)
TCVN 9296:2012
TCVN 9296:2013
TCVN 9296:2014
TCVN 9286:2015
Công dụng

Bón cho cây trồng, phát triển cảnh lá, ra hoa hàng loạt, đậu trái, nuôi trái, nuôi cành, ra ngọn, tang năng suất cây trồng.

HDSD

Cà phê, Cacao, Chè, Cao su:

Bón 200-300kg/ha/lần đối với cây thiết kế cơ bản. 

Bón 300-400kg/ha/lần đối với cây kinh doanh.

Hồ tiêu:

Bón 0.1-0.2kg/nọc/lần đối với cây thiết kế cơ bản.

Bón 0.2-0.3kg/nọc/lần đối với cây kinh doanh.

Bắp, đậu, cây khác: Bón 200-350kg/ha lần bón.

Hình ảnh
NPK Max one AAA 20-5-6
NPK Max one AAA 20-5-6
NPK Max one AAA 20-5-6
NPK Max one AAA 20-5-6
NPK Max one AAA 20-5-6
NPK Max one AAA 20-5-6
NPK Max one AAA 20-5-6
Video

Bình luận

Kết nối với chúng tôi: