Hotline :  0272 37 35 939

Sản phẩm

Thành phần
Chỉ tiêu Đơn vị tính Hàm lượng Phương pháp thử
Đa lượng Đa lượng Đa lượng
Đạm tổng số (N)
Lân (P2O5)
Kali (K2O)
%
%
%
22.18
5.02
5.02
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
Trung lượng
Silic Oxit (SiO2)
%
10.18
TCVN 9296:2001
Vi lượng
Bo (B)
Đồng (Cu)
Kẽm (Zn)
Sắt (Fe)
Mangan (Mn)
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
30
12
30
8
40
AOAC 2007 (982.01)
TCVN 9296:2012
TCVN 9296:2013
TCVN 9296:2014
TCVN 9286:2015
Công dụng

Ra hoa đều, trổ hoa đồng loạt, tăng khả năng thụ phấn, đậu trái tối đa, dưỡng trái, cho trái lớn đều và khỏe, chống thối trái, khô trái, rụng trái non trong mùa khô và đầu mùa mưa.

Chùm trái nhiều, to nhân, chắc hạt, nặng hạt, bóng hạt. Phục hồi cây trồng sau thu hoạch, kích thích rễ tơ ra nhiều

HDSD

Cà phê, ca cao: 25-35kg/1000m2
Hồ tiêu: 200-300g/nọc
Cây trồng khác: 30-40kg/1000m2

Hình ảnh
MAX ONE MÙA KHÔ
MAX ONE MÙA KHÔ
MAX ONE MÙA KHÔ
MAX ONE MÙA KHÔ
MAX ONE MÙA KHÔ
MAX ONE MÙA KHÔ
MAX ONE MÙA KHÔ
Video

Bình luận

Kết nối với chúng tôi: