Hotline :  0272 37 35 939

Sản phẩm

Nhóm nhãn hàng riêng

Luôn có sự khác biệt về thành phần, hoạt chất bổ sung, mẫu mã bao bì nên nhóm nhãn hàng riêng được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng bởi đội ngũ chuyên gia phù hợp cho từng giai đoạn phát triển của cây trồng: sau thu hoạch, giai đoạn phát triển cành lá, đơm bông kết trái, tăng chất lượng, trước thu hoạch nên được nhiều nhà nông tin dùng các sản phẩm mang nhãn hiệu Max One, Sunway, Big Farm trong các năm qua.

Kết nối với chúng tôi: