Hotline :  0272 37 35 939

TƯỚI TIÊU HIỆU QUẢ NÂNG CAO NĂNG SUẤT

Bạn có biết rằng, khi được cung cấp dinh dưỡng đúng cách sẽ giúp cây trồng sử dụng nước hiệu quả hơn.

Mặc dù có thể cho rằng hiệu quả sử dụng nước không phải là vấn đề trong điều kiện có mưa lớn, các vùng nhiệt đới nơi trái cây nhiệt đới phát triển, ở tất cả các giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây và quả thì điều quan trọng là thu được lợi ích tối đa từ độ ẩm và chất dinh dưỡng cho trái cây.

Điều này đặc biệt là vào mùa khô khi lượng mưa ít và không thường xuyên . Ở đây, dinh dưỡng cây trồng đầy đủ là cần thiết để hỗ trợ việc ra hoa được tốt và tập trung quả mạnh, đảm bảo năng tối đa từ mỗi mm nước có sẵn.

Việc sử dụng các chất dinh dưỡng đặc biệt như là một phần của quy trình phân bón phù hợp giúp khuyến khích tăng trưởng mạnh mẽ và năng suất cao, dẫn đến thoát hơi nhiều hơn , ít thoát nước hơn và bốc hơi trực tiếp.

Kết nối với chúng tôi: