Hotline :  0272 37 35 939

Sạch về các chất gây hại cho sức khỏe người sử dụng Các chất có khả năng gây hại cho con người có thể là các chất bám dính vào bề mặt của nông sản...

ĐBSCL có mùa mưa lũ kéo dài từ tháng 8 đến tháng 11 hàng năm. Trong đó đỉnh lũ ở vào khoảng cuối tháng 9 đầu tháng 10. Lúc đó nước lũ dâng cao làm...

Cam, quýt là các cây trồng nông nghiệp cho giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, sâu bệnh hại, bón phân không cân đối là một trong những yếu tố gây cản...

Đối với kỹ thuật canh tác mùa mưa có những khác biệt so với mùa khô. Trước hết, đối với đặc tính của cây rau nói chung là nhóm cây trồng...

Kết nối với chúng tôi: