Hotline :  0272 37 35 939

Lân có vai trò quan trọng cho quá trình trao đổi năng lượng và tổng hợp chất protein.Lân kích thích bộ rễ phát triển, kích thích sự hình thành nốt...
CÂY TRỒNG CẦN ĐẠM NHƯ THẾ NÀO?

Đạm là một nguyên tố quan trọng bật nhất trong các nguyên tố cấu tạo nên sự sống.Đạm còn có trong thành phần của diệp lục tố, mà thiếu nó cây xanh...

Sạch về các chất gây hại cho sức khỏe người sử dụng Các chất có khả năng gây hại cho con người có thể là các chất bám dính vào bề mặt của nông sản...

Kết nối với chúng tôi: