Hotline :  0272 37 35 939

Lân có vai trò quan trọng cho quá trình trao đổi năng lượng và tổng hợp chất protein.Lân kích thích bộ rễ phát triển, kích thích sự hình thành nốt...
CÂY TRỒNG CẦN ĐẠM NHƯ THẾ NÀO?

Đạm là một nguyên tố quan trọng bật nhất trong các nguyên tố cấu tạo nên sự sống.Đạm còn có trong thành phần của diệp lục tố, mà thiếu nó cây xanh...

Như bà con đã biết, mọi cây trồng đều cần có đủ chất khoáng để sinh trưởng và phát triển, chỉ cần thiếu 1 trong các chất khoáng cần thiết là cây...

Kết nối với chúng tôi: