Hotline :  0272 37 35 939

Câu hỏi 1 ? Câu trả lời cho câu hỏi 1 Câu hỏi 2 ? Câu trả lời cho câu hỏi hỏi 2

Với cách bón phân thông thường, bón với số lượng nhiều, bón nhiều lần nhưng cây vẫn cho ít trái. Có nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó có nguyên...

Do nhu cầu sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần phân bón Max One cần tuyển các vị trí sau: THÔNG TIN CỤ THỂ NHƯ SAU: **Vị trí số 1: Trưởng Phòng...

“PHÂN BÓN MAXONE - KHẲNG ĐỊNH MỘT THƯƠNG HIỆU” Công ty Cổ phần Phân bón Maxone chính thức được thành lập ngày 06 tháng 12 năm 2013. Chuyên cung...

Kết nối với chúng tôi: