Hotline :  0272 37 35 939

Sunway

Nhãn hàng Sunway có sự đa dạng về công thức cho mùa khô, đầu vụ, cuối vụ, chuyên dùng cho cây Thanh Long, chuyên dùng cho cây cao su kết hợp bổ sung hợp chất đặc chủng chuyên dùng vừa đủ, giúp tăng năng suất cây trồng, hứa hẹn mang đến vụ mùa bội thu cho nhà nông

MAXONE Fertilizer Joint Stock Company

Tel: (072)3735 939 - Fax: (072)3735 968

Address : Block F2A, 2 Street, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc, Long An Province

Connect With Us:

fbgp