Hotline :  0272 37 35 939

Big Farm

Nhãn hàng Big Farm giúp cây trồng phát triển mạnh về cạnh, mọc nhiều rễ tơ, tăng khả năng hấp thụ phân bón, cho trái lớn nhanh, trái đồng đều, chùm trái nhiều, trái bóng đẹp, tăng chất lượng củ, quả và nông sản khác.

MAXONE Fertilizer Joint Stock Company

Tel: (072)3735 939 - Fax: (072)3735 968

Address : Block F2A, 2 Street, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc, Long An Province

Connect With Us:

fbgp