Hotline :  0272 37 35 939

Products

Materials
Target Unit Ingredients (Real) Ingredient (Experiment)
Macro Elements Macro Elements Macro Elements
Đạm tổng số (N)
Lân (P2O5)
Kali (K2O)
%
%
%
20
15
7
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
Secondary Elements
Lưu huỳnh (S)
%
1
TCVN 9296:2001
Trace Elements
Bo (B)
Đồng (Cu)
Kẽm (Zn)
ppm
ppm
ppm
vết
vết
vết
AOAC 2007 (982.01)
TCVN 9296:2012
TCVN 9296:2013
Function

Giúp cây ra rễ cực mạnh, cứng cây, xanh lá, chống đổ ngã, giúp lúa đẻ nhánh tốt, to đòng, trổ bông đều đồng loạt, bông dài hạt chắc, sáng hạt, hạn chế lép hạt, hạn chế ngộ độc hữu cơ, ngộ độc phèn, bó rễ.

Cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng,

Tăng khả năng chống chịu sâu bệnh.

User manual

Lúa : bón sau sạ 7-10 ngày: 100-125kg/ha, bón đẻ nhánh sau sạ 18-22 ngày: 125-150kg/ha.

Cây ăn trái: thời kỳ dưỡng cây, thúc ra hoa, đậu trái : 300-500kg/ha/lần..

Cây trồng ngắn ngày khác: 250-350kg/ha/vụ.

Gallery
NPK Max one Lúa F1
NPK Max one Lúa F1
NPK Max one Lúa F1
NPK Max one Lúa F1
NPK Max one Lúa F1
NPK Max one Lúa F1
NPK Max one Lúa F1
Video

Comment

MAXONE Fertilizer Joint Stock Company

Tel: (072)3735 939 - Fax: (072)3735 968

Address : Block F2A, 2 Street, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc, Long An Province

Connect With Us:

fbgp