Hotline :  0272 37 35 939

Products

Materials
Target Unit Ingredients (Real) Ingredient (Experiment)
Macro Elements Macro Elements Macro Elements
Đạm tổng số (N)
Lân (P2O5)
Kali (K2O)
%
%
%
20
5
6
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
Secondary Elements
Lưu huỳnh (S)
%
10
TCVN 9296:2001
Trace Elements
Bo (B)
Đồng (Cu)
Kẽm (Zn)
ppm
ppm
ppm
6
6
8
AOAC 2007 (982.01)
TCVN 9296:2012
TCVN 9296:2013
Function

Bón cho các loại cây trồng, phát triển cành lá, ra hoa hàng loạt, đậu trái, nuôi trái, chống rụng trái non, nuôi cành, ra ngọn, tăng năng suất cây trồng.

User manual

- Cà phê, ca cao, chè, cao su:

+ Thời kỳ kiến thiết cơ bản: 20 - 30 kg/1000m2/lần.

+ Thời kỳ kinh doanh: 30 - 50 kg/1000m2/lần.

- Hồ tiêu:

+ Thời kỳ kiến thiết cơ bản: 0,1 - 0,2 kg/nọc/lần.

+ Thời kỳ kinh doanh: 0,2 - 0,3 kg/nọc/lần.

- Rau, củ, quả: 10 - 20 kg/1000m2/lần.

- Cây trồng khác: 2 0 - 35 kg/1000m2/lần.

Gallery
NPK MAX ONE AAA MỚI
NPK MAX ONE AAA MỚI
NPK MAX ONE AAA MỚI
NPK MAX ONE AAA MỚI
NPK MAX ONE AAA MỚI
NPK MAX ONE AAA MỚI
NPK MAX ONE AAA MỚI
Video

Comment

MAXONE Fertilizer Joint Stock Company

Tel: (072)3735 939 - Fax: (072)3735 968

Address : Block F2A, 2 Street, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc, Long An Province

Connect With Us:

fbgp