Hotline :  0272 37 35 939

Products

Materials
Target Unit Ingredients (Real) Ingredient (Experiment)
Macro Elements Macro Elements Macro Elements
Đạm tổng số (N)
Lân (P2O5)
Kali (K2O)
%
%
%
18.01%
9.01%
16.02%
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
Secondary Elements
Lưu huỳnh (S)
%
3.68%
TCVN 9296:2001
Bo (B)
Đồng (Cu)
Kẽm (Zn)
ppm
ppm
ppm
vết
vết
vết
AOAC 2007 (982.01)
TCVN 9296:2012
TCVN 9296:2013
Function

- To trái, to nhân, chắc trái, nặng hạt.
- Chùm quả nhiều, trái bóng đẹp.
- Tăng chất lượng củ, quả và nông sản khác.
- Hạn chế rụng trái, nứt trái, vàng lá, kích thích ra rễ, cho rễ khỏe.
- Cung cấp dinh dưỡng cân đối cho cây trồng.

User manual

- Cà phê, ca cao, chè, mắc ca: 35-55 kg/1000m2/lần.
- Cao su: 40-60 kg/1000m2/năm.
- Hồ tiêu: 100-200 gr/nọc/ lần.
- Cây ăn trái: 0.5-2 kg/cây/lần.
- Lúa, cây lương thực ngắn ngày: 25-35 kg/1000m2/vụ.
- Rau, củ, quả và cây trồng khác: 20-30 kg/1000m2/vụ.

Gallery
BIG FARM CUỐI VỤ
BIG FARM CUỐI VỤ
BIG FARM CUỐI VỤ
BIG FARM CUỐI VỤ
BIG FARM CUỐI VỤ
BIG FARM CUỐI VỤ
BIG FARM CUỐI VỤ
Video

Comment

MAXONE Fertilizer Joint Stock Company

Tel: (072)3735 939 - Fax: (072)3735 968

Address : Block F2A, 2 Street, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc, Long An Province

Connect With Us:

fbgp