Hotline :  0272 37 35 939

TE Seaweed NPK Humax Fertilizer

Phân bón NPK bổ sung trung vi lượng, đặc biệt bổ sung HUMATE và rong biển giúp cây phục hồi tốt hệ rể và phát triển mạnh về cành.

MAXONE Fertilizer Joint Stock Company

Tel: (072)3735 939 - Fax: (072)3735 968

Address : Block F2A, 2 Street, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc, Long An Province

Connect With Us:

fbgp