Hotline :  0272 37 35 939

Materials
Target Unit Ingredients (Real) Ingredient (Experiment)
Macro Elements Macro Elements Macro Elements
Đạm tổng số (N)
Lân (P2O5)
Kali (K2O)
%
%
%
20
5
6
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
Trace Elements
Bo (B)
Đồng (Cu)
Kẽm (Zn)
Mangan (Mn)
ppm
ppm
ppm
ppm
75
60
85
75
AOAC 2007 (982.01)
TCVN 9296:2012
TCVN 9296:2013
TCVN 9286:2015
Function

Phục hồi cây trồng sau thu hoạch, kích thích phân hóa mầm hoa, trổ bông đồng loạt, tăng tối đa đậu trái.
Cung cấp dinh dưỡng cần thiết cân đối cho cây trồng vào mùa khô, giúp xanh cây, chống chịu khô hạn, thời tiết bất ổn và sương muối.

User manual

Cà phê, ca cao, chè, cao su: 30-50 kg/1000m2/lần.
Hồ tiêu: : 0,1-0,3 kg/nọc/lần.
Cây ăn trái: 0,5-2 kg/cây/lần.
Rau, củ, quả và cây trồng khác: 20-30 kg/1000m2/vụ.

Gallery
SUNWAY MÙA KHÔ
SUNWAY MÙA KHÔ
SUNWAY MÙA KHÔ
SUNWAY MÙA KHÔ
SUNWAY MÙA KHÔ
SUNWAY MÙA KHÔ
SUNWAY MÙA KHÔ
Video

Comment

MAXONE Fertilizer Joint Stock Company

Tel: (072)3735 939 - Fax: (072)3735 968

Address : Block F2A, 2 Street, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc, Long An Province

Connect With Us:

fbgp