Hotline :  0272 37 35 939

Materials
Target Unit Ingredients (Real) Ingredient (Experiment)
Macro Elements Macro Elements Macro Elements
Đạm tổng số (N)
Lân (P2O5)
Kali (K2O)
%
%
%
20
5
6
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
Trace Elements
Bo (B)
Đồng (Cu)
Kẽm (Zn)
ppm
ppm
ppm
vết
vết
vết
AOAC 2007 (982.01)
TCVN 9296:2012
TCVN 9296:2013
Function
Chỉ tiêu Đơn vị tính Hàm lượng Phương pháp thử
Đa lượng
Đạm tổng số (N) % 20 TCVN 5815:2001
Lân (P2O5) % 6 TCVN 5815:2001
Kali (K2O) % 18 TCVN 5815:2001
Trung Lượng
Silít Ôxít (SiO2) % 1.68 TCVN 5815:2001
Vi lượng
Bo (B) ppm 7 AOAC 2007 (982.01)
Đồng (Cu) ppm 6 TCVN 9286:2012
Kẽm (Zn) ppm 8 TCVN 9289:2012
Sắt (Fe) ppm 5 TCVN 9283:2012
Mangan (Mn) ppm 6 TCVN 9288:2012
User manual

Giúp cây ra rễ cực mạnh, cứng cây, xanh lá, chống đổ ngã, giúp lúa đẻ nhánh tốt, to đòng, trổ bông đều đồng loạt, bông dài hạt chắc, sáng hạt, hạn chế lép hạt, hạn chế ngộ độc hữu cơ, ngộ độc phèn. Cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng, Tăng khả năng chống chịu sâu bệnh.

Gallery
NPK Seven lúa F21
NPK Seven lúa F21
NPK Seven lúa F21
NPK Seven lúa F21
NPK Seven lúa F21
NPK Seven lúa F21
NPK Seven lúa F21
Video

Comment

MAXONE Fertilizer Joint Stock Company

Tel: (072)3735 939 - Fax: (072)3735 968

Address : Block F2A, 2 Street, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc, Long An Province

Connect With Us:

fbgp