Hotline :  0272 37 35 939

Materials
Target Unit Ingredients (Real) Ingredient (Experiment)
Macro Elements Macro Elements Macro Elements
Đạm tổng số (N)
Lân (P2O5)
Kali (K2O)
%
%
%
22.18
5.02
5.02
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
Function

Ra hoa đều, trổ hoa đồng loạt, tăng khả năng thụ phấn, đậu trái tối đa, dưỡng trái, cho trái lớn đều và khỏe, chống thối trái, khô trái, rụng trái non trong mùa khô và đầu mùa mưa.

Chùm trái nhiều, to nhân, chắc hạt, nặng hạt, bóng hạt. Phục hồi cây trồng sau thu hoạch, kích thích rễ tơ ra nhiều

User manual

Cà phê, ca cao: 25-35kg/1000m2
Hồ tiêu: 200-300g/nọc
Cây trồng khác: 30-40kg/1000m2

Gallery
NPK MAX ONE MÙA KHÔ
NPK MAX ONE MÙA KHÔ
NPK MAX ONE MÙA KHÔ
NPK MAX ONE MÙA KHÔ
NPK MAX ONE MÙA KHÔ
NPK MAX ONE MÙA KHÔ
NPK MAX ONE MÙA KHÔ
Video

Comment

MAXONE Fertilizer Joint Stock Company

Tel: (072)3735 939 - Fax: (072)3735 968

Address : Block F2A, 2 Street, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc, Long An Province

Connect With Us:

fbgp