Hotline :  0272 37 35 939

Products

Fertilizer formula J

Phân bón có công thức dạng chữ J: đạm (N) và lân (P2O5) thấp, kali (K2O) cao phù hợp cho việc sử dụng vào cuối mùa vụ. Thời điểm này, cây trồng cần nhiều kali để giúp trái to, bón trái, màu sắc đẹp, phẩm chất tốt mang lại năng suất cao cho cây trồng.

MAXONE Fertilizer Joint Stock Company

Tel: (072)3735 939 - Fax: (072)3735 968

Address : Block F2A, 2 Street, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc, Long An Province

Connect With Us:

fbgp