Hotline :  0272 37 35 939

GỢI Ý BÓN PHÂN CHO HỒ TIÊU ĐẠT NĂNG SUẤT CAO

Việt Nam là nước có sản lượng tiêu xuất khẩu đứng đầu thế giới do mang lại hiệu quả kinh tế cao. Vào thời điểm này, nhiều nông dân một số khu vực như: Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Phú Quốc và Hà Tiên đang bước vào mùa trồng cây Hồ Tiêu. Vì vậy để cây đạt năng suất cao, công ty phân bón Max One lưu ý với bà con một vài điểm khi bón phân cho cây tiêu như sau: 

Hồ tiêu kiến thiết cơ bản (cây tiêu chưa cho trái): nhu cầu về đạm và lân cao hơn so với kali.

THỜI KỲ THỜI GIAN BÓN LOẠI PHÂN LƯỢNG BÓN
Bón lót Trước khi trồng Hữu cơ 3 con gà, Big World 1 - 3 kg/cây/lần
Bón thúc Năm thứ 1 NPK 20-5-5-10s+TE , NPK 20-5-6+TE, NPK 20-6-6+TE, NPK 16-16-8+TE, NPK 20-20-15+TE. 0.1-0.2 kg/nọc/lần
Năm thứ 2 NPK 20-5-5-10s+TE , NPK 20-5-6+TE, NPK 20-6-6+TE, NPK 16-16-8+TE, NPK 20-20-15+TE. 0.1-0.2 kg/nọc/lần
Năm thứ 3 NPK 20-5-5-10s+TE , NPK 20-5-6+TE, NPK 20-6-6+TE, NPK 16-16-8+TE, NPK 20-20-15+TE. 0.1-0.2 kg/nọc/lần

 ho tieu 4

Hồ tiêu kinh doanh (cây tiêu cho trái ổn định trên 3 năm tuổi):

Khi đến tuổi kinh doanh, hồ tiêu có nhu cầu dinh dưỡng không những cao hơn mà còn đầy đủ hơn, do đó để hồ tiêu có năng suất cao, chất lượng tốt cần cung cấp đầy đủ và cân đối các yếu tố đa trung và vi lượng cho cây. Phân bón Max One với sản phẩm Umax Rong Biển chuyên dùng cho hồ tiêu ngoài dinh dưỡng đa, trung và vi lượng còn bổ sung tinh chất rong biển và Axit humic là những chất hữu cơ giúp cây nhanh chóng phục hồi sau thu hoạch, đâm rễ phát cành nhanh chóng, tăng sức đề kháng cho cây. Quy trình bón phân như sau:

Cách 1: Bón 3-4 đợt/năm, sử dụng NPK 17-7-17+TE, NPK 17-7-21+TE, NPK 20-10-20+TE để bón cho cây tiêu trong cả vụ, bón từ 0.2-0.3kg/nọc vào các thời kỳ chính sau: trước ra hoa, sau đậu trái và bón nuôi trái.

Cách 2: Sử dụng phân bón NPK Umax rong biển chuyên dùng cho cây hồ tiêu. Ngoài việc bổ sung đầy đủ và cân đối các yếu tố đa trung và vi lượng cho cây, phân NPK Umax rong biển chuyên dùng cho hồ tiêu bổ sung rong biển và Humate - những chất hữu cơ giúp cây nhanh chóng phục hồi sau thu hoạch, đâm rễ phát cành nhanh chóng, tăng sức đề kháng cho cây.

THỜI KÝ THỜI GIAN BÓN LOẠI PHÂN LƯỢNG BÓN
Bón lót Trước khi trồng Phân hữu cơ Big World 1 - 3 kg/cây/lần
Bón thúc Sau khi thu hoạch trái NPK Umax chuyên tiêu 0.2-0.3 kg/nọc/lần

Trước khi cây ra hoa

(vào đầu mùa mưa khoảng tháng 5 – 6)

NPK Umax chuyên tiêu 0.15-0.25 kg/nọc/lần

Sau khi tượng hạt

(vào khoảng tháng 8 – 9)

NPK Umax cuối vụ 0.15-0.25 kg/nọc/lần

Nuôi trái

(vào khoảng tháng 10)

NPK Umax chuyên tiêu 0.15-0.25 kg/nọc/lần

MAXONE Fertilizer Joint Stock Company

Tel: (072)3735 939 - Fax: (072)3735 968

Address : Block F2A, 2 Street, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc, Long An Province

Connect With Us:

fbgp