Hotline :  0272 37 35 939

GỢI Ý BÓN PHÂN CHO CÀ PHÊ KINH DOANH - MÙA MƯA

 Vào mùa mưa, cà phê bắt đầu cho trái, đây là giai đoạn quan trọng quyết định đến năng suất của cà phê, trong đó, việc bón phân cần lưu ý vì không phải bón nhiều là tốt mà phải bón đúng liều lượng, đúng thời điểm. Sau đây, phân bón Max One gợi ý cách bón phân đúng liều lượng tương ứng với các sản phẩm phù hợp cho cây cà phê:

THỜI KỲ THỜI GIAN BÓN LOẠI PHÂN LƯỢNG BÓN PHƯƠNG PHÁP BÓN
Bón thúc

Đầu mùa mưa

(tháng 5 – tháng 6)

NPK AAA 16-8-16, 20-20-15, Max One chống rụng trái non, Max One mùa mưa, Sunway, Umax rong biển đầu vụ 35 – 50 kg/1000m2/lần Rạch rãnh sâu  5 – 10 cm quanh hình chiếu tán lá, rãi đều phân vào rãnh và dùng đất lấp kính phân

Giữa mùa mưa

(tháng  7 – tháng  8)

NPK AAA 16-8-16, 17-7-17, Max One chống rụng trái non, Max One mùa mưa, Umax rong biển cuối vụ 35 – 50 kg/1000m2/lần

Cuối mùa mưa

(tháng 9 – tháng 10)

NPK AAA 16-8-16, Max One chống rụng trái non, Max One mùa mưa, Umax rong biển cuối vụ 35 – 50 kg/1000m2/lần

hinh mau

MAXONE Fertilizer Joint Stock Company

Tel: (072)3735 939 - Fax: (072)3735 968

Address : Block F2A, 2 Street, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc, Long An Province

Connect With Us:

fbgp