Hotline :  0272 37 35 939

Trong các loại cây ăn trái, cây quýt cũng được coi là cây mang lại hiệu quả kinh tế cao và khá ổn định Ngoài những vùng quýt chuyên canh nói trên,...

  Những năm gần đây, nắng hạn kéo dài, nước mặn xâm nhập sâu vào đất liền, ở cách biển hằng trăm cây số đã xuất hiện loài cá sống ở nước lợ...

MAXONE Fertilizer Joint Stock Company

Tel: (072)3735 939 - Fax: (072)3735 968

Address : Block F2A, 2 Street, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc, Long An Province

Connect With Us:

fbgp