Hotline :  0272 37 35 939

NPK 15-5-27+TE, CHO TRÁI TO, QUẢ THƠM NGON HƠN.

 

Sản phẩm rất hiệu quả với cây ăn trái trong thời kỳ bón thúc trước khi thu hoạch nhờ hàm lượng dinh dưỡng Kali (K2O) cao so với các loại phân bón khác nên giúp cây cho trái to, quả thơm ngon hơn. 

Newer news items:

MAXONE Fertilizer Joint Stock Company

Tel: (072)3735 939 - Fax: (072)3735 968

Address : Block F2A, 2 Street, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc, Long An Province

Connect With Us:

fbgp