Hotline :  0272 37 35 939

Recuitment

Với quy mô và sự chuyên môn hóa, Maxone luôn có nhu cầu tuyển dụng nhân sự nhằm xây dựng hệ thống nhân lực chuyên nghiệp, lành nghề phục vụ

TUYỂN DỤNG NHẬN SỰ PHỤ TRÁCH TIỀN LƯƠNG

MAXONE Fertilizer Joint Stock Company

Tel: (072)3735 939 - Fax: (072)3735 968

Address : Block F2A, 2 Street, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc, Long An Province

Connect With Us:

fbgp