Hotline :  0272 37 35 939

LÝ DO NÀO ĐẠM (N) BỊ THẤT THOÁT?

that thoat dam

Với cách bón phân thông thường, bón với số lượng nhiều, bón nhiều lần nhưng cây vẫn cho ít trái. Có nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó có nguyên nhân lượng đạm (N) bị thất thoát nhiều. Vậy, với phân NPK Max One có gì khác biệt. Mời nhà nông xem hình nhé. 

MAXONE Fertilizer Joint Stock Company

Tel: (072)3735 939 - Fax: (072)3735 968

Address : Block F2A, 2 Street, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc, Long An Province

Connect With Us:

fbgp