Hotline :  0272 37 35 939

Câu hỏi 1 ? Câu trả lời cho câu hỏi 1 Câu hỏi 2 ? Câu trả lời cho câu hỏi hỏi 2

Với quy mô và sự chuyên môn hóa, Maxone luôn có nhu cầu tuyển dụng nhân sự nhằm xây dựng hệ thống nhân lực chuyên nghiệp, lành nghề phục vụ TUYỂN...

“PHÂN BÓN MAXONE - KHẲNG ĐỊNH MỘT THƯƠNG HIỆU” Công ty Cổ phần Phân bón Maxone chính thức được thành lập ngày 06 tháng 02 năm 2013. Chuyên cung cấp...

MAXONE Fertilizer Joint Stock Company

Tel: (072)3735 939 - Fax: (072)3735 968

Address : Block F2A, 2 Street, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc, Long An Province

Connect With Us:

fbgp