Hotline :  0272 37 35 939

SUNWAY CHUYÊN DÙNG CHO THANH LONG

 

Không lo về trái, cho nhà nông an tâm mùa màng bởi hiệu quả bứt phát về năng suất, giúp trái chín đỏ, bóng trái, to trái, ngọt trái.

MAXONE Fertilizer Joint Stock Company

Tel: (072)3735 939 - Fax: (072)3735 968

Address : Block F2A, 2 Street, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc, Long An Province

Connect With Us:

fbgp