Hotline :  0272 37 35 939

CẬN CẢNH THỰC TẾ KHO THÀNH PHẨM MAX ONE

 

Sản phẩm Phân bón Max One sau sản xuất từ nhà máy hóa lỏng Urê được chuyển đến kho thành phẩm, hàng lên xe chuyển đến khách hàng và nhà nông, đảm bảo phục vụ tốt cho vụ mùa.

MAXONE Fertilizer Joint Stock Company

Tel: (072)3735 939 - Fax: (072)3735 968

Address : Block F2A, 2 Street, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc, Long An Province

Connect With Us:

fbgp