Hotline :  0272 37 35 939

Do nhu cầu sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần phân bón Max One cần tuyển các vị trí sau: THÔNG TIN CỤ THỂ NHƯ SAU: **Vị trí số 1: Trưởng Phòng...

Ngày 25.11, Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam (VICOFA) cho biết Thủ tướng đã đồng ý lấy ngày 10.12 làm “Ngày cà phê Việt Nam”. Ngày này đánh dấu sự...

MAXONE Fertilizer Joint Stock Company

Tel: (072)3735 939 - Fax: (072)3735 968

Address : Block F2A, 2 Street, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc, Long An Province

Connect With Us:

fbgp